Pengikut

Rabu, 26 Oktober 2011

ISU-ISU AKIDAH
Assalamualaikum wbt...Alhamdulillah dengan izin-Nya kami telah berpeluang ke Masjid Wilayah Kuala Lumpur pada 25 Oktober 2011 sempena SEMINAR 1MALAYSIA GURU-GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN 2011.

Objektifnya ialah:
1. Memberi pendedahan tentang usaha-usaha dan dakyah pihak tertentu dalam
usaha merosakkan akidah pelajar di sekolah.

2. Membekalkan ilmu pengetahuan dan kaedah kepada guru Pendidikan Islam di sekolah
dalam usaha menangani dakyah tersebut dengan cara bijaksana dan berkesan.

3. Mendedahkan kepada guru Pendidikan Islam tentang cabaran-cabaran yang
terpaksa ditempohi dalam usaha membangun modal insan yang berkualiti.

4. Menjadi medan untuk bertukar pendapat, pengetahuan serta merapatkan
hubungan silaturrahim dikalangan guru Pendidikan Islam dalam mencapai Wahdatul Ummah.

Saya bersama Fatin Nabilah telah mengikuti Program tersebut di atas ajakan Al-Fadhil Ustaz Rashidy Bin Jamil (JAKIM) selaku pembentang Kertas Kerja dan ahli Panel Forum tersebut.
Tugas kami berdua ialah menjual buku hasil karya Ustaz Rashidy Jamil. Oleh itu, kami tidak berpeluang untuk sama2 mengikuti perjalanan program tersebut. Namun, kami bersyukur kerana dapat juga berkongsi sedikit ilmu bersama para guru di sana.

Alhamdulillah juga kerana hasil jualan membanggakan. Ini menunjukkan para guru begitu komited dan peka terhadap isu semasa berkaitan akidah. Ribuan terima kasih juga kepada Ustaz Rashidy Jamil kerana telah menghadiahkan 4 buku beliau kepada kami.

Antara buku yang dijual hasil karangan Ustaz Rashidy Jamil:
Rabu, 21 September 2011

KONSEP TAKAFUL

Beza Insuran Konvensional & Takaful : Sudut Hukum

  • PDF
(127 votes, average 4.77 out of 5)

Perbezaan Insuran

Konvensional & Takaful

Oleh

Ust Hj Zaharuddin Hj Abd Rahman

http://www.zaharuddin.net/

Ramai yang kurang memahami beza di antara praktis yang dilakukan oleh syarikat Insuran dan Takaful. Setelah saya menulis tentang terdapat unsur gharar dan riba di dalam insuran konvensional. Maka timbul dakwaan bahawa jika demikian, takaful juga mengandungi proses yang sama. Lalu, bagaimanakah bentuk yang dilakukan oleh syarikat-syarikat Takaful?. Bukankah ia juga mempunyai elemen meletakkan wang dan menunggu pampasan apabila musibah mendatang.?

Jawapan mudah saya adalah, syarikat-syarikat Takaful telah mengubah aqad ‘Mu'awadah Maliah' yang digunakan oleh syarikat Insuran konvensional kepada aqad Tabarru'at (kontrak derma). Hasilnya, aqad derma tidak terikat dengan syarat-syarat jual beli tadi, tidak juga diperlukan untuk jelas dan terang jumlah itu dan ini semasa serahan derma.

Contoh mudahnya, apabila anda memberikan hadiah kepada seseorang, adakah menjadi syarat agar anda memberitahu kepadanya berapa jumlah yang anda beri? Jawapnya sudah tentu tidak menjadi syarat. Ini kerana, ia adalah sumbangan baik dari satu pihak, tatkala itu tidak banyak syarat diperlukan untuk melaksanakan aqad derma ini.

Bagaimanapun bagi memudahkan urusan syarikat Takaful, mereka akan menggunakan gabungan beberapa aqad. Asas asasnya adalah :-

  • a) Tabarru' dan Mudarabah
  • b) Wakalah dan Tabarru

Saya tidak akan mengulas kedua-dua bentuknya secara panjang lebar, cukup saya sertakan gambar rajah bagi kedua-dua bentuk agar ia dapat memberi sedikit gambaran awal kepada para pembaca. ( Malangnya saya gagal memasukkan gambar rajah ini )

1) Takaful Model Wakalah dan Tabarru'

Keterangan ringkas : Syarikat Pengendali Takaful dilantik oleh pencarum sebagi wakil bagi menguruskan sejumlah wang tertentu untuk didermakan bagi tujuan takaful apabila diperlukan. Untuk melaksanakan tujuan itu syarikat Takaful akan mengambil sejumlah upah (al-Ujr) atas sebagai kos pengurusannya. Di samping itu, ia juga berfungsi sebagai wakil untuk melaburkan wang yang belum didermakan dan atas dasr Ju'alah, syarikat akan mengambil satu lagi jumlah upah sekiaranya ia berjaya mendapatkan untung dari pelaburan yang diusahakannya itu.

2) Takaful Model Tabarru dan Mudarabah

Keterangan ringkas : Menurut model ini, pihak pencarum meletakkan wangnya dalam jumlah tertentu atas aqad tabarru', pihak syarikat akan menguruskan tabung takaful dan dalam masa yang sama melaburkannya, jika terdapat lebihan keuntungan (surplus) setelah ditolak semua kos-kos pengurusan, pihak syarikat Takaful akan menghadiahkan sejumlah wang kepada peserta sebagai penghargaan penyertaannya.

Kesimpulan; perubahan dari aqad yang mengandungi ciri jual beli yang diamalkan oleh Insuran konevsnional menjadikannya bermasalah dari sudut Shariah. Ini berbeza dengan yang digunakan oleh Takaful yang menggunakan samada aqad derma (tabarru') atau (wakalah).

Berikut pula perbezaan antara keduanya dalam bentuk jadual ;-

KonvensionalTakaful
Kontrak Mu'awadah (Pertukaran Jual Beli) antara penanggung insurans dengan pohak yang diinsurankanKontrak Tabbaru' ( Derma & sumbangan ) yang disertakan dengan pelaburan.
Pemegang polisi membayar premium kepada penanggung insuranPeserta membuat caruman ke dalam skim. Peserta saling menjamin sesama sendiri di bawah skim.
Penanggung insuran bertanggung jawab membayar manfaat insuran seperti dijanjikan daripada asetnya (kumpulan wang insuran dan kumpulan wang pemegang saham)* Pengendali Takaful bertindak sebagai pentadbir skim dan membayar Takaful daripada kumpulan wang takaful.
* Sekiranya berlaku kekurangan dalam kumpulan wang takaful, pengendali Takaful akan menyediakan (Qardhul Hasan) pinjaman tanpa faedah untuk menampung kekurangan berkenaan.
Pelaburan kumpulan wang bebas tanpa sebarang kekangan ShariahAset kumpulan wang Takaful HANYA boleh dilaburkan dalam instrumen yang selari dengan Shariah.
Wang pelanggan dianggap wang syarikat insuran dan dimilki olehnya sejurus dibayar oleh pelanggan.Wang pencarum tidak di kira sebagai wang syarikat malah ia diasingkan dan tidak dimiliki oleh pengendali
Keuntungan yang dihasilkan dari kumpulan wang pencarum adalah dimiliki sepenuhnya oleh syarikat. Ia juga adalah objektif utama syarikat insuran.Keuntungan hasil pelaburan dari kumpulan wang pencarum tidak dimiliki oleh syarikat kecuali nisbah yang disumbang dari wang syarikat sendiri. Baki keuntunaghn adalah milik tabung kumpulan wang pencarum.
Pencarum tidak berhak untuk mendapat sebarang bahagian dari 'surplus'Lebihan, untung atau pulangan dipegang oleh tabung untuk dibahagikan semula kepada pencarum.

Demikian penerangan ringkas saya.

Ust Zaharuddin Abd Rahman

http://www.zaharuddin.net/

17 Safar 1428 H = 7 Mac 2007